Monday, July 13, 2015

BATANG JOLLIBEE


Just minutes away, makakarating na sa Tagaytay... nang humirit na ang aking 2 year old pamangkin ng pagbaba sa sasakyan at pagyaya sa Jollibee. Mukhang nainip na kasi siya sa mahabang biyahe hehehe (10am-12nn/ July 4, 2015)


No comments: