Thursday, April 21, 2011

HINDI KAGANDAHANG OPENING REMARKS

Nagbabalik ako sa pagba-blog. 

Hindi ko akalain na makapagsusulat na muli ako rito. Sa tambak ba naman ng trabaho at pagtulog na lang ang nagagawa ko 
sa aming bahay nang mas mahaba. Wala na rin akong weekend.

Ito ngang pasakalye ko, dala lang ng aking antok... kaya, I'm looking forward sa mga susunod na araw ay may sustansya na ang iba pang mailalathala kong sulatin dito sa blog.

Ah, naghahanap ako siguro ng inspirasyon sa gitna ng nagsusungit na panahon sa aking mga araw dito sa mundo ngayon.

At habang wala pang naapuhap, dito muna muling ibabaling ang kalungkutan at pag-iisa.

Hayaan nyong matutunan ko muli ang malibang sa blogosphere.

No comments: