Thursday, December 18, 2008

STOCKHOLM SYNDROME & THE BUSH/ SHOE-THROWING INCIDENTMaski ako, nang mapanood ko ang videong ito...napa-ilag ako.

Ga-buhok na lang ni outgoing US President George W. Bush at nasapatos na siya... not once, but TWICE!

Iraqi reporter ang nambato ng sapatos, na as of press time ay nakakulong pa rin.

Hinihingi naman ng maraming Arabs na palayain na ang mama... tama lang daw ang ginawa niya. Alam nyo na siguro kung bakit ganon sila mag-isip at obviously, malaki ang galit nila kay Bush.

Hero, kung ituring nga ang nambato ng sapatos kay Bush.

Napag-alamang dati siyang naging bihag ng mga Iraqi militant.

Kung gagamitin ko ang aking pinag-aralan sa psychology [?], masasabing ang naging asal ng lalaki laban kay Bush ay epekto ng tinatawag na 'Stockholm Syndrome' na karaniwang nakikita sa mga dating kidnap victims.

Stockholm Syndrome describes the behavior of kidnap victims who, over time, become sympathetic to their captors (http://majebal.org)

Ang mga dating kidnap victim na may ganitong syndrome, pagkalaya, nagpapakita ng pagka-awa o pagmamalasakit sa kanilang mga dating kidnapper. Kesyo, nauunawaan na raw nila ang dahilan ng pagkidnap sa kanila... at sa huli nga ay pinatatawad na nila ang mga ito at sila na mismo, minsan, ang aapela sa mga kinauukulan para mailigtas sa parusa ang mga bumihag sa kanila.

Pero, sa pagkakataong ito, mukhang ang mga lider ng bansa ang tanging kakampi ni Bush habang ang mga anti-Bush at Arabs ang kasangga ng 'SAPATERO' hehe

No comments: