Friday, January 25, 2008

Greenwich Ad"Pare forever!"... o "friends for life"

Maybe that's the 'value' what Greenwich commercial want to imply to the viewers.

Nakakatuwa ang Tv ad dahil siguro nga sa magandang samahan ng dalawang lalaki ay nakabuo sila ng napakahabang 'batian' na animo'y magbi-break dancing na sila...well, at least daw, for a pizza :)

No comments: