Friday, November 23, 2007

Everywhere, anywhere --sex

Sa pagbabasa ko pa rin ng Men'sHealth magazine, nalaman kong ang mga Australian ang mga tipong pinaka-adventurous sa sex. They do it anywhere.

At siguradong ikagugulat mo ang listahan ng mga karaniwang lugar na pinupwestuhan daw ng mga Aussie for their 'private sessions.'

1. nakaparadang sasakyan 57%
2. kusina 52%
3. woods/ kakahuyan/ gubat 41%
4. beach 36%
5. swimming pool 32%
6. opisina 23%
7. umaandar na sasakyan 21%
8. bathroom sa club o restaurant 20%
9. washing machine 17%
10. elevator 9%
11. gym 7%
12. airplane 4%
13. taxi 3%

Mmm, Ikaw, saan mo type?

No comments: