Friday, September 12, 2008

IN FOCUS!

Toplatsi now launches it's improved blog, staying focused on 'lokal.'

Lahat ng mainit at pinag-uusapan ngayon...kung saan may opinion ang tao, nandun tayo!

Napapanood man sa TV o hindi.

No comments: