Friday, March 28, 2008

'IDEAL' GIFTS FOR YOUR GRADUATES

Hindi raw sasali ang Pilipinas sa planong boykot ng ilang bansang kalahok sa Beijing Olympics sa China.
 
 
Tiniyak ito ng Philippine Olympic Committee sa mga Chinese official sa bansa.
 
 
Ang panawagan para sa pag-boykot ay pina-iingay ng France dahil sa karahasan sa Tibet.
 
 
 
 
A no-no feature story in Umagang KayGanda was aired yesterday... what they dubbed as 'in-demand' graduation gifts these days to your kids.
 
 
And what they've got?
 
 
I-Pods, music player, Touch and other electronic gadgets.
 
 
What can I say... very lavish!
 
Tila tinuturuan nila ang mga bata na humingi ng ganitong bagay sa mga magulang regardless kung ano ang tunay na financial capability nila.
 
 


 
 

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

No comments: